Hoppa till huvudinnehåll

LUBEN Ledarskola

Året efter konfirmationen får alla i gruppen en inbjudan till "LUBEN", Bureå församlings ledarskola.

En enkel ledarutbildning på basnivå där vi tar upp/pratar om ledarroller, gruppdynamik, bemötande, etik/moral mm mm

Vi övar oss bl.a i att prata inför grupp, leda tävlingar/lekar, "stå upp" i vår ledarroll, konfliktlösning mm

EFTER utbildningen har man, om man vill, möjlighet att åka med som hjälpledare på vårens konfirmandläger i maj, eller andra läger som kommer framöver...hjälpa till i kyrkans övriga barn/ungdoms/gudstjänstverksamhet, olika projekt mm.

KANSKE FINNS DET FLER som skulle tycka det vore kul att vara med! Enda "kravet" är att man ska vara konfirmerad.....

Vet då att DU OCKSÅ är välkommen

Kontakta Sara Johansson om du vill veta mer:
sara.l.johansson@svenskakyrkan.se, 0910-70 80 75