Hoppa till huvudinnehåll

Gravskötselavtal

Bureå Kyrkogård Gravskötselavtal

Bestämmelser gällande regler och priser för gravplats, gravöppning, grundvård och skötsel av blomkullar på Bureå kyrkogård, gällande fr o m 2021-01-01. Gravrätten upplåts för 25 år. Vid ny gravsättning i samma grav förlängs gravrätten med 25 år och därefter med 15 år i taget efter begäran från gravägaren. Gravplatsavgiften för urngrav, enplats- och tvåplatsgrav är fri. För större gravar är avgiften 800 kr för varje tillkommande plats utöver två. Äldre gravrättsupplåtelse för all framtid gäller så länge det finns en gravrättsinnehavare.

2. Gravöppning Kostnadsfri. 

3. Grundskötsel Kostnadsfri. Omfattar gräsklippning på gräsgrav. Omfattar på grusgrav borttagning av ogräs, krattning samt grusning av graven i förekommande fall. Då ny gravplats på gravägarens område tas i anspråk iordningsställs graven efter gravsättningen på församlingens bekostnad. 

4. Gravskötsel innebär vårstädning och nödvändig gödsling, inköp och plantering av lämpligt antal sommarblommor på gravens blomkulle, vattning och bortrensning av ogräs och annan missprydande växtlighet fr o m den 10 juni, underhåll av perenna växter och buskar, vård av häckar samt riktning av gravstenar.

Avgift för 2021

Blomkullen < 0,2 m2 (urngrav och enplatsgrav)    400:-
Blomkullen 0,2-0,5 m2 (två- och treplatsgravar)    760:-
Blomkullen > 0,5 m2 (dubbelgravar)                     1145:--

Gravskötsel kan köpas för 1 år i taget. De gravägare, som tecknar avtal 2021 får i mars varje år ett inbetalningskort med avgiften förtryckt. Betalar man in avgiften anses avtalet förlängt med 1 år.

5. Blomvård

Blomvård kan endast inköpas för gravar, där församlingen åtagit sig vård för all framtid.

Avgift för 2021
Blomkullen < 0,2 m2        160:-
Blomkullen 0,2-0,5 m2     290:-
Blomkullen > 0,5 m2        420:-

6.Avräkningsavtal.

Gravrättsägare kan inbetala en större summa för gravskötsel. församlingen gör sedan en årlig avräkning och sköter graven så länge pengarna räcker, dock längst till gravrättstidens utgång.

Max inbetalning = återstående gravrättstid x årets pris, med en årlig uppräkning med 3%.

Exempel: 15 år x 760:- x 3% = 14135:-

7. Ändring av avgift

Ovan nämnda avgifter gäller för år 2021
Avgifterna ändras en gång årligen enligt beslut av kyrkofullmäktige.
Prisändringen sker den 1 januari varje år.
Församlingens åtagande träder i kraft den 1 maj efter utförd besiktning av berörd gravplats.