Hoppa till huvudinnehåll

Fiskekapellet i Hembygdsparken

Fiskekapellet och BureälvenKapellet är c:a 300 år. Det byggdes av fattiga fiskare som här hade sina andakter, bad om god fiskelycka och om beskydd under färden på havet. 1700-talet synes ha varit en aktiv period kring detta kapell, som då stod ute vid Gräsviken i Risbölenoret. Det finns en mängd årtal och namn inristade i kapellets timmer. Det fanns ett sågverk vid Risböle och sjöfarten dit var livlig. Dessutom har det funnits någon form av marknadsplats där ute.

I timret på väggen mot älven kan man se stora fördjupningar där man med yxa huggit ut något ur timret. Man menar att det kan ha varit säljägare som provskjutit sina gevär mot kapellet och sedan huggit ut kulan för omgjutning.På 1800-talets senare hälft flyttades kapellet från Gräsviken en bit längre upp och har en tid använts som magasin för kättingar som nyttjades vid virkestransporter.

Interiörbild från FiskekapelletDet sågverk som i början av 1800-talet byggdes i Risbölenoret kom sedan i Bureå bolags ägo. Det är under denna tid byggnaden användes som magasin. Historien förtäljer att det en tid var avsett till lokal för en affär som bolaget skulle driva. Någon affär blev det inte. Skutan som kom med varorna, gick på grund och vände om.

Någon gång under 1900-talets första hälft kom kapellet till Bastuskatan och användes en som omklädningsrum för badare och förvaringsplats för en del fiskeredskap, mm. Enligt ett lantmäteriprotokoll visades en gång en karta med ett kapelltecken alldeles på gränsen mellan Skellefteå och Lövångers socknar.

Kapellet och klockstapelnSenare hälften av 1900-talet mognade tanken fram om att flytta kapellet till Bureå. Där användes det som Gudstjänstlokal vid enstaka tillfällen. Dock ansågs det alltför anonymt i parken i sin ladform och var i behov av renovering då golvet höll på att sjunka ner i marken, varför en upprustning inleddes. Efter renoveringen kom så småningom klockstapeln på plats och den invigdes i samband med helgsmålbönen den 30 Juni 2001.

Idag används Fiskekapellet regelbundet under sommaren, då Mässan på torsdagkvällarna firas där. Det används också allt mer i samband med dop och vigsel. Det står där, väl inbäddad i miljön, stilrent och enkelt men absolut värt ett besök.