Hoppa till huvudinnehåll

Varför vara medlem i Bureå församling och Svenska kyrkan?

Vi lever i tider då alltfler funderar över sin tillhörighet till Svenska kyrkan. Då och då kommer påminnelser via tidningar om hur man gör för att lämna Svenska kyrkan och vad man skulle "tjäna" på ett sådant utträde. För Bureå församling är det fortfarande c:a 78% som tillhör Svenska kyrkan, vilket vi skulle kunna tolka som att de flesta ändå ser kyrkan som en viktig del i samhället och står för viktiga värden i livet. Här vill vi ge 10 goda skäl till att vara tillhörig Svenska kyrkan och Bureå församling.

1)  Evangeliet  Ingen annan röst i samhället talar så tydligt om det som vi djupast sett längtar efter: kärlek, trygghet, förlåtelse, hopp och evigt liv. Detta ser vi tydligast genom att Gud blir människa i Jesus Kristus. Att tala om detta i ord och i handling är kyrkans ärende. Som medlem stöder du detta.

2) Gudstjänster  Vårt andliga behov har en mötesplats i kyrkans gudstjänster. Där får vi vägledning i livet och erfar vila, stillhet, sång, musik, glädje, undervisning, bön. Detta är omistliga värden och stärker oss i vårt vardagsliv. Ditt medlemsskap och engagemang bejakar och stöder vårt gudstjänstliv.

3) Kyrkliga handlingar  Dop, konfirmation, vigsel och begravning är viktiga tillfällen i livet då vi behöver ritual och former för reflektion och att få stöd, hjälp och vägledning i livet. Som medlem har du självklar rätt att ta del av dessa handlingar.

4) Kyrkan mitt i byn  Bureå kyrka står mitt i byn och därmed mitt i vår vardag. Som medlem bidrar du till att kyrkan och kyrkans budskap också får stå mitt i församlingsbornas vardag.

5) "Kriscentral"  Kyrkans betydelse i samhället och vardagen aktualiseras ständigt. Vid olyckor och katastrofer och annat som skakar vårt inre, märks behovet och betydelsen av en öppen kyrka. Församlingen vill verka för att finnas till för människan i glädje och sorg. Som medlem stöder du detta.

6) Verksamheter  Församlingen erbjuder verksamheter och mötesplatser för alla åldrar. Föräldra- barn och ungdomsgrupper, konfirmander, bibelstudiegrupper, samtalsgrupper, körer, cafékväller, är exempel på vad som erbjuds för att stärka våra liv. Ditt medlemsskap verkar för att även i framtiden erbjuda mötesplatser för alla åldrar.

7) Motvikt  Församlingen vill vara en röst som står som motvikt till tidens röster. I tider då människovärdet ifrågasätts, droger blir allt vanligare bland unga, moraliska värden överges, vill församlingen vara en röst som lyfter fram det motsatta. Som medlem är du en röst i församlingens gemensamma "kör" mot destruktiva röster i världen.

8) Solidaritetsansvar Bureå församling är en del av den värdsvida kyrkan. Därför utnyttjar församlingen genom Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska kyrkan i utlandet deras kanaler för solidaritet och hjälp till nödlidande, svältande, flyktingar samt hälso- och sjukvårdsarbete och undervisning, över hela världen. Då en del av församlingens budget avsättsför detta ändamål, samt att det varje år samlas in tusentals kronor till detta arbete, bidrar du som medlem till församlingens solidaritetsansvar.

9) Kulturbärare Församlingen står i en tradition som har rötter tuentals år tillbaka. Vi lever i ett samhälle som vuxit fram i den kultur som i hög grad har präglats av kyrkan. Församlingen vill även i fortsättningen bära vidare det arv vi fått när det gäller andliga värden. Ditt medlemskap bidrar till att stödja detta kulturarv som visat sig beprövat och hållbart i generationer.

10) Du själv Du själv kommer under livets gång och till sist att ställas inför sådant som kyrkan arbetar med och verkar för. Längtan efter mening, fred, harmoni, gemenskap och glädje har vi alla. Familjehögtider och begravning är ofrånkomliga exempel då alla kommer i kontakt med kyrkan. Dessutom är du själv en viktig röst och medlem i den öppna och demokratiska kyrka som vi har. Du kan vara med och påverka inför framtiden. Därför är du själv ett stort skäl att vara med. Ingen är som Du!