Hoppa till huvudinnehåll

Bureå kyrkokör

Körövningarna för höstterminen börjar 17 augusti igen! Övningstiden för Bureå kyrkokör är Onsdagar 19.30. Vi håller till i körrummet i församlingsgården för att sjunga tillsammans och ha fantastiskt roligt! Det det går givetvis bra att starta när som helst under terminen! Alla som är intresserade av att sjunga tillsammans med andra likasinnade bör givetvis genast ta chansen att börja, ju förr dess bättre. Alla som vill vara med är välkomna, även mitt i en termin! Kom ihåg: Du är alltid välkommen att prova på och se om körsång är någonting för dig!

Bureå kyrkokör är en öppen kör för både yngre och äldre. Vi sjunger en mycket varierad och bred repertoar, huvudsakligen av sakral karaktär, som består av såväl ny som äldre musik. Vi brukar, förutom uppsjungningar i Bureå kyrka, regelbundet göra utflykter till andra platser och emellanåt gör vi längre körresor även utomlands. Under vårterminen 2014 genomfördes till exempel en körresa till Rom!

Hösten 2017 framförde vi Mozarts requiem tillsammans med St Olovs kyrkokör, både i Sankt Olovs kyrka och i Bureå kyrka! Inspelning från Bureå kyrka kan du hitta längst ned på denna sida.

Våren 2018 genomfördes en körresa till Åre där vi bland annat sjöng i Duveds kyrka och i Järpens kyrksal och njöt av Sveriges fantastiska fjällvärld.

Den gemensamma musikgudstjänsten/konserten med Duo Vox lördag 11/9 kan ses på https://www.facebook.com/Bureaforsamling/videos/381297493404036/ om man vill se ett av körens framträdanden.

 

  Program för höstterminen 2022  
17/8 Körövningarna startar 19.30 Bureå församlingsgård
7/9 OBS! Ingen körövning (personalresa) Bureå församlingsgård
24/9 Kördag inför bluesmässan kl. 15.00 Munkviken
25/9 "Blues mässa" kl. 11.00 Bureå kyrka
9/10 Gudstjänst 11.00 (100 årsfirande) Bureå kyrka
5/11 Minnesgudstjänst 16.00 Bureå kyrka
27/11 Gudstjänst 11.00 (1a advent) Bureå kyrka
3/12? Julkonsert? Bureå kyrka?
24/12 Julbön 11.00 Bureå kyrka
25/12 Julotta 08.00 Bureå kyrka

Om du vill lyssna på Bureå kyrkokör kan följande inspelningar från högmässan 14/2 2016 vara intressant. I den gudstjänsten framförde vi en mässa av Piret Rips samt Oändligt han ger av Gabriel Fauré.

Kyrie.mp3
Gloria.mp3
Sanctus.mp3
AgnusDei.mp3

OändligtHanGer.mp3

Inspelning av Mozarts Requiem framfört 19 november 2017 i Bureå kyrka:

Requiem20171119.zip (ca 66 MB)

Missa inte heller övningsfilerna för den aktuella repertoaren som du hittar på dess egna sida!