Hoppa till huvudinnehåll

Bureå församlings organisation

Bureå församling är en del av Luleå stift som är en del av Svenska kyrkan. I kyrkoordningen för Svenska kyrkan finns reglerat hur vår kyrka och våra församlingar skall vara uppbyggda, vilket ansvar som följer med uppdraget, vad de skall göra, osv.

Här nedan följer en överskådlig bild som förenklat visar hur vår församling är organiserad. För ytterligare information, se under menyalternativet förtroendevalda.

  Kyrkofullmäktige
Församlingens högsta beslutande organ
Folkvalda i samband med kyrkoval.
17 pers + 10 ersättare
 
  |  
Personalutskott
Utsedda av kyrkorådet
till beredningsorgan
4 st + kyrkoherde
<------ Kyrkoråd
Församlingens styrelse består av
7 st + 5 ersättare (utsedda av Kyrkofullmäktige)
samt Kyrkoherde
 -----> 

Kyrkogårds- och Fastighetsutskott
Beredningsorgan
utsedda av kyrkorådet. 3 st + kyrkoherde + adjungerad vaktmästare

  |  
  Personal
Kyrkoherde + anställda
 
  |  
Verk - sam  -  het