Hoppa till huvudinnehåll
Fotavtryck, bild från framsidan av diplomeringshandboken

Miljö och hållbar utveckling

Vår vision
Vi citerar de religiösa ledarnas klimatmöte i Uppsala 2008:

“Vi delar alla ansvaret som medvetna förvaltare av planeten Jorden, som är vårt hem. Vi har begrundat forskarnas och de politiska ledarnas oro för den alarmerande klimatkrisen. Vi delar deras oro. Världens religioner ger styrka till förändring av livsstil och konsumtionsmönster. För många medlemmar i den mänskliga familjen förblir den religiösa tron en mäktig inspiration till att göra det goda. Vi tar på oss detta uppdrag i en anda av ansvar och tillförsikt”.

2022 Miljödiplomerades Bureå församling enligt kyrkornas miljödiplomering för en hållbar utveckling, fas 1.

Områden som vi arbetade med var:

* Pastoral verksamhet

* Förvaltning och ekonomi

* Byggnader

* Kyrkogård och markanläggning

* Varor och tjänster

* Transporter och kommunikation

* Kemikalier och avfall

I dagsläget arbetar vi med att undersöka möjligheten av installation av av solpaneler.

 

Vill du veta mer om Svenska kyrkans arbete med miljö- och klimatfrågor? Kolla in dessa länkar:

www.svenskakyrkan.se/hallbarutveckling
www.svenskakyrkan.se/klimat

Boken "Ett biskopsbrev om klimatet" finns att ladda ner här: https://webbshop.svenskakyrkan.se/download/sample/3136
eller mejla Lisa Skog så kan du få ett eget exemplar. lisa.skog@svenskakyrkan.se


 

 

bildtext
Fotavtryck, bild från framsidan av diplomeringshandboken