Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Bureå Kyrkogård

Viktig information om plantering på kyrkogården.

Vi påbörjar fräsning och gödsling av inköpta gravar vecka 22=29 maj. Senast veckan innan skall lyktor och annan prydnad tas bort från blomkullarna. Plantera penséer i kruka så att vi enkelt kan lyfta bort dem vid fräsning och gödsling för att sedan ställa tillbaks. Penséer som planteras direkt i blomkullen tas bort vid fräsning och gödsling.

Plantering av blomkullar påbörjas 12 juni. Innan dess skall krukor med penséer tas bort från blomkullen. Kvarlämnade lyktor och krukor samlas ihop av kyrkogårdspersonalen och läggs vid närmaste redskapsställ/sopställ. Lyktor och krukor sparas en vecka efter plantering och slängs sedan.