Hoppa till huvudinnehåll

Bureå församling - gudstjänstprogram

Plats
Veckomässa Kryptan
Tacksägelsedagen Gudstjänst Bureå kyrka
19 sön e trefaldighet Gudstjänst Bureå kyrka
20 sön e tref Festmässa Biskopsvisitation Bureå kyrka Biskop Åsa Nyström besöker Bureå församling och firar mässa med oss.
21 söndagen efter trefaldighet Dopfest/Barnensbibelutdelning Bureå kyrka, Barnlokalen, Bunkern, Konferensrummet, Kryptan, Körrummet, Köket, Serveringen, Stora salen Helen mfl
Minnesgudstjänst, Kyrkokören Bureå kyrka Vi tänder ljus och minns de som lämnat oss under året som gått.
Gudstjänst Östra Falmark Robert Koss
23 sö e tref Sammanlyst lekmannaledd Gudstjänst Sjöbotten Olov Rutschman, sång Lisa Skog.
Kretsgudstjänsten Sammanlyst i församlinggården Köket, Serveringen, Stora salen Robert Koss. Servering
Domsöndag Mässa Bureå kyrka
1 sö i advent Gudstjänst med barnkören, ungdomskören och Kyrkokören Bureå kyrka
3 sön i advent Mässa Bureå kyrka
Julbön Kyrkokören Bureå kyrka
Julgudstjänst Östra Falmark Mötesledare Simon Norberg, Anders Sandberg predikar
Gudstjänst Bureå kyrka
Tomasmässa Sjöbotten
Söndagen e jul Mässa Bureå kyrka Dan Richardsson leder gudstjänsten och predikar.