Hoppa till huvudinnehåll

Bureå församling - gudstjänstprogram

Plats
Gudstjänst för små och stora Bureå kyrka Robert Koss, Barnkören sjunger. Kyrkkaffe i församlingsgården
Palmsöndag Mässa Bureå kyrka Olov Rutschman predikar
Körkonsert Bureå kyrka Skellefteå kammarkör sjunger
Emmausmässa Fiskekapellet Kläder efter väder, kan vara kyligt.
Gudstjänst Bureå kyrka
Friluftsgudstjänst för små och stora Fiskekapellet Vid regn, inne i fiskekapellet.
Gudstjänst Östra Falmark Robert Koss, Lisa Larsson och André Malmén sång.
Högmässa Bureå kyrka
Bluesmässa Bureå kyrka Kyrkokören. Lars Palo. Kyrkkaffe
Mässa Bureå kyrka Ev. Ungdomskören
Gökotta Fiskekapellet Medtag fika.
Gudstjänst Bureå kyrka
Mässa Bureå kyrka
Gudstjänst Östra Falmark Robert Koss
Friluftsgudstjänst för små och stora Fiskekapellet
Mässa Bureå kyrka
Lördag Konfirmation med mässa Bureå kyrka
Gudstjänst Bureå kyrka
Midsommardagen Gudstjänst Bureå kyrka
Mässa Bureå kyrka
Gudstjänst Bureå kyrka
Mässa Bureå kyrka
Onsdag Musik i sommarkväll Bureå kyrka Skuggsystrar.
Gudstjänst Bureå kyrka
Mässa Bureå kyrka
Gudstjänst Bureå kyrka
Gudstjänst inom Tältmötesserien Bureå kyrka Talare Ingmar Helmner, Barnsamling, Ekumeniskt samarbete mellan Bureå EFS, Pingstkyrkan och Svenska kyrkan.
Mässa Bureå kyrka
Gudstjänst Bureå kyrka
Mässa Bureå kyrka
Lekmannaledd Gudstjänst Bureå kyrka
Gudstjänst Bureå kyrka