Mässa 22 oktober 2017

Här nedan kan du se ett filmklipp från mässan 22 oktober i Bureå kyrka.