Mässa 15 oktober 2017

Här nedan kan du se ett filmklipp från mässan 15 oktober i Bureå kyrka.