Gudstjänst med skördefest 8 oktober 2017

Här nedan kan du se ett filmklipp från gudstjänsten 8 oktober i Bureå kyrka.