Mässa 1 oktober 2017

Här nedan kan du se ett filmklipp från mässan 1 oktober i Bureå kyrka.