Mässa 13 augusti 2017

Här nedan kan du se ett filmklipp från mässan 13 augusti i Bureå kyrka.