Mässa 26 mars 2017

Här nedan kan du se ett filmklipp från mässan 26 mars i Bureå kyrka.