Mässa 26 februari 2017

Här nedan kan du se ett filmklipp från mässan 26 februari i Bureå kyrka.