Mässa 12 februari 2017

Här nedan kan du se ett filmklipp från mässan 12 februari i Bureå kyrka.