Söndagsgudstjänst

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Söndagen före pingst
Dagens tema: 
"Hjälparen kommer"
Datum: 
2021-05-16 11:00
Ansvarig: 
Robert Koss

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
5:e söndagen i påsktiden
Dagens tema: 
"Att växa i tro"
Datum: 
2021-05-02 11:00
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
3:e söndagen i påsktiden
Dagens tema: 
"Den gode herden"
Datum: 
2021-04-18 11:00
Ansvarig: 
Catrin Marklund

Gudstjänst

Plats:
Burvik, Byarna
Dag: 
Annandag påsk
Dagens tema: 
"Möte med den uppståndne"
Datum: 
2021-04-05 11:00
Ansvarig: 
Robert Koss

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Påskdagen
Dagens tema: 
"Kristus är uppstånden"
Datum: 
2021-04-04 11:00
Anteckningar: 
Sång av körerna?
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Jungfru Maria bebådelsedag
Dagens tema: 
"Guds mäktiga verk"
Datum: 
2021-03-21 11:00
Ansvarig: 
Catrin Marklund

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
3:e söndagen i fastan
Dagens tema: 
"Kampen mot ondskan"
Datum: 
2021-03-07 11:00
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Fastlagssöndagen
Dagens tema: 
"Kärlekens väg"
Datum: 
2021-02-14 11:00
Anteckningar: 
Sång av Ungdomskören
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Kyndelsmässodagen
Dagens tema: 
"Uppenbarelsens ljus"
Datum: 
2021-02-07 11:00
Anteckningar: 
Sång av Barnkören
Ansvarig: 
Catrin Marklund

Digital Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
1:a söndagen efter trettondagen
Dagens tema: 
"Jesu dop"
Datum: 
2021-01-10 11:00
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand
Prenumerera på innehåll