Söndagsgudstjänst

Gökotta

Plats:
Bureå kyrka, Fiskekapellet
Dag: 
Kristi Himmelsfärds dag
Dagens tema: 
"Herre över allting"
Datum: 
2020-05-21 08:00
Anteckningar: 
Robert Koss. Ta med fikakorg
Ansvarig: 
Robert Koss

Gudstjänst, obs i församlingsgården!

Plats:
Barnlokalen, Församlingsgården, Köket, Serveringen, Stora salen
Dag: 
Bönsöndagen
Dagens tema: 
"Bönen"
Datum: 
2020-05-17 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, söndagsskola. Kyrkkaffe
Ansvarig: 
Robert Koss

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
4:e söndagen i påsktiden
Dagens tema: 
"Vägen till livet"
Datum: 
2020-05-03 11:00
Anteckningar: 
Helena Marksén, barnkören sång. Kyrklunch och vårfest
Ansvarig: 
Helena Marksén

Gudstjänst, obs i församlingsgården!

Plats:
Församlingsgården, Konferensrummet, Kryptan, Körrummet, Köket, Serveringen, Stora salen
Dag: 
2:a söndagen i påsktiden
Dagens tema: 
"Påskens vittnen"
Datum: 
2020-04-19 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, söndagsskola. Kyrkkaffe
Ansvarig: 
Robert Koss

Gudstjänst i Burvik

Plats:
Burvik, Byarna
Dag: 
Annandag påsk
Dagens tema: 
"Möte med den uppståndne"
Datum: 
2020-04-13 11:00
Ansvarig: 
Robert Koss

Påskdagsgudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Påskdagen
Dagens tema: 
"Kristus är uppstånden"
Datum: 
2020-04-12 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand, Alla körer. Hamburgergrillning på kyrkbacken.
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Gudstjänst, obs i församlingsgården! Utdelning av barnens bibel

Plats:
Församlingsgården, Kryptan, Köket, Serveringen, Stora salen
Dag: 
Jungfru Maria Bebådelsedag
Dagens tema: 
"Guds mäktiga verk"
Datum: 
2020-03-22 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand, barnkören. Utdelning av barnens bibel. Kyrkkaffe /tårta
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
3:e söndagen i fastan
Dagens tema: 
"Kampen mot ondskan"
Datum: 
2020-03-15 11:00
Anteckningar: 
Ulla-Lena Bäckman, sång av ungdomskören

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
1:a söndagen i fastan
Dagens tema: 
"Prövningens stund"
Datum: 
2020-03-01 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand, Sven-Erik Fjellström predikan. Kyrkkaffe
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Sexagesima (Reformationsdagen)
Dagens tema: 
"Det levande ordet"
Datum: 
2020-02-16 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand, ungdomskören. Mingelfika
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand
Prenumerera på innehåll