Söndagsgudstjänst

Gökotta

Plats:
Bureå kyrka, Fiskekapellet
Dag: 
Kristi Himmelsfärds dag
Dagens tema: 
#Herre över allting"
Datum: 
2020-05-21 08:00
Ansvarig: 
Robert Koss

Gudstjänst

Plats:
Församlingsgården, Konferensrummet, Kryptan, Körrummet, Köket, Serveringen, Stora salen
Dag: 
Bönsöndagen
Dagens tema: 
"Bönen"
Datum: 
2020-05-17 11:00
Ansvarig: 
Robert Koss

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
4:e söndagen i påsktiden
Dagens tema: 
"Vägen till livet"
Datum: 
2020-05-03 11:00
Anteckningar: 
Sång av barnkören (ev också ungdomskören)
Ansvarig: 
Helena Marksén

Gudstjänst

Plats:
Församlingsgården, Konferensrummet, Kryptan, Körrummet, Köket, Serveringen, Stora salen
Dag: 
2:a söndagen i påsktiden
Dagens tema: 
"Påskens vittnen"
Datum: 
2020-04-19 11:00
Ansvarig: 
Robert Koss

Gudstjänst i Burvik

Plats:
Burvik, Byarna
Dag: 
Annandag påsk
Dagens tema: 
"Möte med den uppståndne"
Datum: 
2020-04-13 11:00
Ansvarig: 
Robert Koss

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Palmsöndagen
Dagens tema: 
"Vägen till korset"
Datum: 
2020-04-05 11:00
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Gudstjänst. Utdelning av barnens bibel

Plats:
Församlingsgården, Kryptan, Köket, Serveringen, Stora salen
Dag: 
Jungfru Maria Bebådelsedag
Dagens tema: 
"Guds mäktiga verk"
Datum: 
2020-03-22 11:00
Anteckningar: 
Sång av barnkören
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
3:e söndagen i fastan
Dagens tema: 
"Kampen mot ondskan"
Datum: 
2020-03-15 11:00
Anteckningar: 
Sång av ungdomskören
Ansvarig: 
Robert Koss

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
1:a söndagen i fastan
Dagens tema: 
"Prövningens stund"
Datum: 
2020-03-01 11:00
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Sexagesima (Reformationsdagen)
Dagens tema: 
"Det levande ordet"
Datum: 
2020-02-16 11:00
Anteckningar: 
Sång av ungdomskören
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand
Prenumerera på innehåll