Söndagsgudstjänst

Gudstjänst

Plats:
Sjön, Byarna
Dag: 
Annandag jul
Dagens tema: 
"Martyrerna"
Datum: 
2018-12-26 11:00
Ansvarig: 
Robert Koss

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Söndagen efter jul
Dagens tema: 
"Guds barn"
Datum: 
2018-12-30 11:00
Ansvarig: 
Robert Koss

Gudstjänst i Östra Falmark

Plats:
Östra Falmark, Byarna
Dag: 
Juldagen
Dagens tema: 
"Jesu födelse"
Datum: 
2018-12-25 11:00
Ansvarig: 
Robert Koss

Julbön

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Julafton
Dagens tema: 
Samling vid krubban
Datum: 
2018-12-24 11:00
Anteckningar: 
Sång av kyrkokören.
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Gudstjänst. Terminsavslutning.

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
2:a söndagen i advent
Dagens tema: 
"Guds rike är nära"
Datum: 
2018-12-09 11:00
Anteckningar: 
Luciatåg med barnkören. Kyrklunch.
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
1:a advent
Dagens tema: 
"Ett nådens år"
Datum: 
2018-12-02 11:00
Anteckningar: 
Sång av kyrkokören och barnkören. Adventskaffe.
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
24:e söndagen efter trefaldighet
Dagens tema: 
"Den yttersta tiden"
Datum: 
2018-11-11 11:00
Anteckningar: 
Kyrkkaffe. Samtal om gudstjänsterna i församlingen under kyrkkaffet.
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Den helige Mikaels dag
Dagens tema: 
"Änglarna"
Datum: 
2018-09-30 11:00
Anteckningar: 
Sång av barnkören. Kyrklunch. Samtal om gudstjänsten under kyrklunchen.
Ansvarig: 
Robert Koss

Gudstjänst (Konfirmandinskrivning)

Plats:
Bureå kyrka
Dagens tema: 
"Enheten i Kristus"
Datum: 
2018-09-02 11:00
Anteckningar: 
Konfirmandinskrivning. Sång och musik av Emelie Oreskovic och Jonathan Rönnbäck. Kyrkkaffe
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

MC-gudstjänst i Hembygdsparken. Vittnesbörd mm.

Plats:
Fiskekapellet
Dag: 
11:e söndagen efter trefaldighet
Dagens tema: 
"Tro och liv"
Datum: 
2018-08-12 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, Tomas Englund. m.fl. Gemensam grillning efteråt. Ta med det du vill grilla och dela gemenskapen.
Ansvarig: 
Robert Koss
Prenumerera på innehåll