Söndagsgudstjänst

Gudstjänst, terminsavslutning

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
5:e söndagen i påsktiden
Dagens tema: 
"Att växa i tro"
Datum: 
2019-05-19 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand, barnkören. Terminsavslutning.
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Gudstjänst i Västra Hjoggböle

Plats:
Byarna
Dag: 
Annandag påsk
Dagens tema: 
"Möte med den uppståndne"
Datum: 
2019-04-22 11:00
Anteckningar: 
Gudstjänst i Västra Hjoggböle.
Ansvarig: 
Stig-Lennart Jonsson

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
2:a söndagen i påsktiden
Dagens tema: 
"Påskens vittnen"
Datum: 
2019-04-28 11:00
Anteckningar: 
Ola Persson, Boel och Botte Boström sång
Ansvarig: 
Ola Persson

Gudstjänst

Plats:
Församlingsgården
Dag: 
Palmsöndagen
Dagens tema: 
"Vägen till korset"
Datum: 
2019-04-14 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand. Kyrklunch.
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Gudstjänst, barnens bibel-utdelning

Plats:
Församlingsgården
Dag: 
Jungfru Maria Bebådelsedag
Dagens tema: 
"Guds mäktiga verk"
Datum: 
2019-03-24 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, Helene Lindberg, barnkören sång, utdelning av barnens bibel. Kyrklunch (våfflor)
Ansvarig: 
Robert Koss; Helene Lindberg

Kretsgudstjänst med EFS-kretsen i Sjöbottens bönhus

Plats:
Sjöbotten, Byarna
Dag: 
12:e söndagen efter trefaldighet
Dagens tema: 
"Friheten i Kristus"
Datum: 
2019-09-08 11:00
Ansvarig: 
Robert Koss

Gudstjänst

Plats:
Församlingsgården
Dag: 
Sexagesima (Reformationsdagen)
Dagens tema: 
"Det levande ordet"
Datum: 
2019-02-24 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, Magnus Hammega predikan, kyrkokören. Söndagsskola (drop in fr 10.15). Mingelfika
Ansvarig: 
Robert Koss

Gudstjänst

Plats:
Församlingsgården
Dag: 
Kyndelsmässodagen
Dagens tema: 
"Uppenbarelsens ljus"
Datum: 
2019-02-03 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand, barnkören. Kyrkkaffe
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Gudstjänst, Dopfest

Plats:
Församlingsgården
Dag: 
1:a söndagen efter trettondagen
Dagens tema: 
"Jesu dop"
Datum: 
2019-01-13 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, Dopfest. Kyrkkaffe med tårta
Ansvarig: 
Robert Koss

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Trettondag Jul
Dagens tema: 
"Guds härlighet i Kristus"
Datum: 
2019-01-06 11:00
Anteckningar: 
Sång av kyrkokören. Dop i gudstjänsten.
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand
Prenumerera på innehåll