Högmässa

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Söndagen före pingst
Dagens tema: 
"Hjälparen kommer"
Datum: 
2018-05-13 11:00
Ansvarig: 
Karin Carlsson

Mässa, EFS kretsgudstjänst

Plats:
Östra Falmark
Dag: 
5:e söndagen i påsktiden
Dagens tema: 
"Att växa i tro"
Datum: 
2018-04-29 11:00
Anteckningar: 
Joel Wadström, Robert Koss. Servering. Gemensam avfärd 10.30 fr F-gården
Ansvarig: 
Robert Koss

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
4:e söndagen i påsktiden
Dagens tema: 
"Vägen till livet"
Datum: 
2018-04-22 11:00
Anteckningar: 
Kontraktsprost Åke Lundgren, Burviksgruppen, kyrkokören sång. Kyrkkaffe med samtal om 100 år sen grundläggandet av Bureå kyrka
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Påskdagen
Dagens tema: 
"Kristus är uppstånden"
Datum: 
2018-04-01 11:00
Anteckningar: 
Kyrkokören, barnkören och stråkorkester medverkar.
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Gudstjänst (Utdelning av Barnens bibel) Fika

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Jungfru Maria bebådelsedag
Dagens tema: 
"Guds mäktiga verk"
Datum: 
2018-03-18 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, Helene Lindberg, barnkören. Kyrkkaffe med tårta
Ansvarig: 
Robert Koss

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Midfastosöndagen
Dagens tema: 
"Livets bröd"
Datum: 
2018-03-11 11:00
Anteckningar: 
Efter gudstjänsten tipspromenaden "Livsloppet" till förmån för fasteinsamlingen. Startkort 50 kr. Därefter fika i kyrkan.
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
2:a söndagen i fastan
Dagens tema: 
"Den kämpande tron"
Datum: 
2018-02-25 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, Boel och Botte Boström sång
Ansvarig: 
Robert Koss

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
1:a söndagen i fastan
Dagens tema: 
"Prövningens stund"
Datum: 
2018-02-18 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, kyrkokören sång
Ansvarig: 
Robert Koss

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Kyndelsmässodagen
Dagens tema: 
"Uppenbarelsens ljus"
Datum: 
2018-02-04 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand, Prästpraktikant Johan Marklund. Barnkören. Kyrklunch
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Septuagesima
Dagens tema: 
"Nåd och tjänst"
Datum: 
2018-01-28 11:00
Anteckningar: 
Sånggruppen UNISON medverkar. Prästpraktikant Johan Marklund medverkar.
Ansvarig: 
Dan Richardsson
Prenumerera på innehåll