Högmässa

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Domsöndagen
Dagens tema: 
"Kristi återkomst"
Datum: 
2017-11-26 11:00
Ansvarig: 
Robert Koss

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Söndagen Före Domsöndagen
Dagens tema: 
"Vaksamhet och väntan"
Datum: 
2017-11-19 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Söndagen Efter Alla Helgons Dag
Dagens tema: 
"Vårt evighetshopp"
Datum: 
2017-11-05 11:00
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
19:e Söndagen Efter Trefaldighet
Dagens tema: 
"Trons kraft"
Datum: 
2017-10-22 11:00
Ansvarig: 
Robert Koss

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
18:e Söndagen Efter Trefaldighet
Dagens tema: 
"Att lyssna i tro"
Datum: 
2017-10-15 11:00
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Den Heliga Mikaels Dag
Dagens tema: 
Änglarna
Datum: 
2017-10-01 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand, Barnkören. Kyrkkaffe
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Mässa "De äldres dag"

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
15:e Söndagen Efter Trefaldighet
Dagens tema: 
"Ett är nödvändigt"
Datum: 
2017-09-24 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, Björn Olofsgård, Kyrkokören sång.
Ansvarig: 
Robert Koss

Mässa. Konfirmandinskrivning

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
14:e Söndagen Efter Trefaldighet
Dagens tema: 
"Enheten i Kristus"
Datum: 
2017-09-17 11:00
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Mässa. Mottagande av kyrkoherde Robert Koss. Biskop Hans Stiglund medverkar.

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
12:e Söndagen Efter Trefaldighet
Dagens tema: 
"Friheten i Kristus"
Datum: 
2017-09-03 11:00
Anteckningar: 
Sång av Kyrkokören. Kyrkkaffe
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand, Robert Koss

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
11:e Söndagen efter trefaldighet
Dagens tema: 
"Tro och liv"
Datum: 
2017-08-27 11:00
Ansvarig: 
Robert Koss
Prenumerera på innehåll