Högmässa

Gudstjänst (Utdelning av Barnens bibel) Fika

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Jungfru Maria bebådelsedag
Dagens tema: 
"Guds mäktiga verk"
Datum: 
2018-03-18 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, Helene Lindberg, barnkören. Kyrkkaffe med tårta
Ansvarig: 
Robert Koss

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Midfastosöndagen
Dagens tema: 
"Livets bröd"
Datum: 
2018-03-11 11:00
Anteckningar: 
Efter gudstjänsten tipspromenaden "Livsloppet" till förmån för fasteinsamlingen. Startkort 50 kr. Därefter fika i kyrkan.
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
2:a söndagen i fastan
Dagens tema: 
"Den kämpande tron"
Datum: 
2018-02-25 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, Boel och Botte Boström sång
Ansvarig: 
Robert Koss

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
1:a söndagen i fastan
Dagens tema: 
"Prövningens stund"
Datum: 
2018-02-18 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, kyrkokören sång
Ansvarig: 
Robert Koss

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Kyndelsmässodagen
Dagens tema: 
"Uppenbarelsens ljus"
Datum: 
2018-02-04 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand, Prästpraktikant Johan Marklund. Barnkören. Kyrklunch
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Septuagesima
Dagens tema: 
"Nåd och tjänst"
Datum: 
2018-01-28 11:00
Anteckningar: 
Sånggruppen UNISON medverkar. Prästpraktikant Johan Marklund medverkar.
Ansvarig: 
Dan Richardsson

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
2:a Söndagen efter Trettondagen
Dagens tema: 
"Livets källa"
Datum: 
2018-01-14 11:00
Anteckningar: 
Sång av Ernst Berglund
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Nyårsdagen
Dagens tema: 
"I Jesu namn"
Datum: 
2018-01-01 11:00
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Mässa (Västtra Hjoggböles bönhus)

Plats:
V. Hjoggböle, Byarna
Dag: 
Annandag Jul
Dagens tema: 
"Martyrerna"
Datum: 
2017-12-26 11:00
Ansvarig: 
Ulf Norrby

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
3:e Advent
Dagens tema: 
"Bana väg för Herren"
Datum: 
2017-12-17 11:00
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand
Prenumerera på innehåll