Högmässa

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Söndagen före domsöndagen
Dagens tema: 
"Vaksamhet och väntan"
Datum: 
2018-11-18 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand, Elin Lindgren sång.
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Söndag efter Alla Helgons Dag
Dagens tema: 
"Vårt evighetshopp"
Datum: 
2018-11-04 11:00
Ansvarig: 
Robert Koss

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
17:e söndagen efter trefaldighet
Dagens tema: 
"Rik inför Gud"
Datum: 
2018-09-23 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, sång av kyrkokören.
Ansvarig: 
Robert Koss

Mässa. "De äldres dag"

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
"Döden och livet"
Dagens tema: 
16:e söndagen efter trefaldighet
Datum: 
2018-09-16 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, Björn Olofsgård, Hilda Rask sång. Kyrklunch för de äldre
Ansvarig: 
Robert Koss, Björn Olofsgård

Mässa. Tema:Förlåtelse

Plats:
Bureå kyrka
Dagens tema: 
Förlåtelse
Datum: 
2018-09-09 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand, Dan Richardsson, David Jinder. Sång och musik av Boel och Botte Boström
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Mässa (Diakonins dag)

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
13:e söndagen efter trefaldighet
Dagens tema: 
"Medmänniskan"
Datum: 
2018-08-26 11:00
Ansvarig: 
Hans Marklund, Björn Olofsgård

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
12:e söndagen efter trefaldighet
Dagens tema: 
"Friheten i Kristus"
Datum: 
2018-08-19 11:00
Ansvarig: 
Hans Marklund

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
9:e söndagen efter trefaldighet
Dagens tema: 
"Goda förvaltare"
Datum: 
2018-07-29 11:00
Ansvarig: 
Yngve Stenlund

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
6:e söndagen efter trefaldighet
Dagens tema: 
4 evangelister berättar
Datum: 
2018-07-08 11:00
Ansvarig: 
Stig-Lennart Jonsson

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Den heliga Johannes Döparens dag
Dagens tema: 
"Den högstes profet"
Datum: 
2018-06-24 11:00
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand
Prenumerera på innehåll