Högmässa

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Söndagen före pingst
Dagens tema: 
"Hjälparen kommer"
Datum: 
2020-05-24 11:00
Ansvarig: 
Helena Marksén

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
5:e söndagen i påsktiden
Dagens tema: 
"Att växa i tro"
Datum: 
2020-05-10 11:00
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
3:e söndagen i påsktiden
Dagens tema: 
"Den gode herden"
Datum: 
2020-04-26 11:00
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Påskdagsmässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Påskdagen
Dagens tema: 
"Kristus är uppstånden"
Datum: 
2020-04-12 11:00
Anteckningar: 
Alla körer
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
5:e söndagen i fastan
Dagens tema: 
"Försonaren"
Datum: 
2020-03-29 11:00
Ansvarig: 
Robert Koss

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
2:a söndagen i fastan
Dagens tema: 
"Den kämpande tron"
Datum: 
2020-03-08 11:00
Ansvarig: 
Helena Marksén

Mässa. Predikan av Anna-Stina Svedberg

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Fastlagssöndagen
Dagens tema: 
"Kärlekens väg"
Datum: 
2020-02-23 11:00
Anteckningar: 
Sång av Kyrkokören
Ansvarig: 
Robert Koss

Mässa med EFS-kretsen. Årshögtid.

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Septuagesima
Dagens tema: 
"Nåd och tjänst"
Datum: 
2020-02-09 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss. Kyrkkaffe, Sång av Bergsbykören
Ansvarig: 
Robert Koss

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
2:a söndagen efter Trettondagen
Dagens tema: 
"Jesus skapar tro"
Datum: 
2020-01-26 11:00
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Nyårsdagen
Datum: 
2020-01-01 11:00
Ansvarig: 
Hans Marklund
Prenumerera på innehåll