Församlingsgården

After Work

Plats:
Församlingsgården
Datum: 
2019-02-15 17:00
Anteckningar: 
Drop in 17-19. Lasagne. Efterrättsbuffé; knytis där var och en tar med något gott till gemensamma "gottebordet". Film & fredagsmys för barnen. Pris: 50 kr/vuxen, 30 kr/barn, 150 kr/familj.
Ansvarig: 
Robert Koss mfl

After Work

Plats:
Församlingsgården
Datum: 
2019-03-15 17:00
Anteckningar: 
kl 17-19 (drop in). Korvstroganoff & ris. Insamling fastekampanjen. Pris: 50 kr/vuxen, 30 kr/barn, 150 kr/familj.
Ansvarig: 
Internationella gruppen, Björn Olofsgård

Mässa.

Plats:
Församlingsgården
Dag: 
Midfastosöndagen
Dagens tema: 
"Livets bröd"
Datum: 
2019-03-31 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, Torbjörn Degerström, Syskonen Kågström sång
Ansvarig: 
Robert Koss; Torbjörn Degerström.

Gudstjänst, barnens bibel-utdelning

Plats:
Församlingsgården
Dag: 
Jungfru Maria Bebådelsedag
Dagens tema: 
"Guds mäktiga verk"
Datum: 
2019-03-24 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, Helene Lindberg, barnkören sång, utdelning av barnens bibel. Kyrklunch (plättar)
Ansvarig: 
Robert Koss; Helene Lindberg

Mässa

Plats:
Församlingsgården
Dag: 
2:a söndagen i fastan
Dagens tema: 
"Den kämpande tron"
Datum: 
2019-03-17 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, kyrkokören sång
Ansvarig: 
Robert Koss

Mässa

Plats:
Församlingsgården
Dag: 
1:a söndagen i fastan
Dagens tema: 
"Prövningens stund"
Datum: 
2019-03-10 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand. Kyrkis (drop in fr 10.15). Kyrkkaffe
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Mässa

Plats:
Församlingsgården
Dag: 
Fastlagssöndagen
Dagens tema: 
"Kärlekens väg"
Datum: 
2019-03-03 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand, Lillemor Johansson sång
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Kretsgudstjänst i församlingsgården.

Plats:
Församlingsgården
Dag: 
Söndagen före domsöndagen
Dagens tema: 
"Vaksamhet och väntan"
Datum: 
2019-11-17 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, Magnus Hammega, Stadsmissionens kör, söndagsskola. Kyrkkaffe
Ansvarig: 
Robert Koss

Veckomässa i Bureå församlingsgård. .

Plats:
Församlingsgården
Datum: 
2019-02-07 19:00
Anteckningar: 
Mässan flyttad till Bureå församlingsgård
Ansvarig: 
Stig-Lennart Jonsson

Gudstjänst

Plats:
Församlingsgården
Dag: 
Sexagesima (Reformationsdagen)
Dagens tema: 
"Det levande ordet"
Datum: 
2019-02-24 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, Magnus Hammega predikan, kyrkokören. Kyrkis (drop in fr 10.15). Mingelfika
Ansvarig: 
Robert Koss
Prenumerera på innehåll