Församlingsgården

Julgemenskap

Plats:
Församlingsgården, Köket, Serveringen, Stora salen
Datum: 
2018-12-24 12:00
Anteckningar: 
12-15, Öppet julfirande med Julmat, lekar, paket mm. Ta med något till julbordet. Tomtegröt, smörgås, kaka och godis finns till alla
Ansvarig: 
Robert Koss mfl

Gudstjänst

Plats:
Församlingsgården
Dag: 
Palmsöndagen
Dagens tema: 
"Vägen till korset"
Datum: 
2019-04-14 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand, barnsamling. Kyrklunch.
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Mässa

Plats:
Församlingsgården
Dag: 
5:e söndagen i fastan
Dagens tema: 
"Försonaren"
Datum: 
2019-04-07 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand, Erika Löfroth och Nils Olofsson sång, barnsamling (EFS)
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

After Work

Plats:
Barnlokalen, Bunkern, Församlingsgården, Konferensrummet, Kryptan, Körrummet, Köket, Serveringen, Stora salen, Övervåningens stora rum, Övernattnings-/vilrum, Övervåningens kök
Datum: 
2019-04-26 17:00
Ansvarig: 
Robert Koss

After Work

Plats:
Församlingsgården
Datum: 
2019-02-15 17:00
Ansvarig: 
Robert Koss

After Work

Plats:
Barnlokalen, Bunkern, Församlingsgården, Konferensrummet, Kryptan, Körrummet, Köket, Serveringen, Stora salen, Övervåningens stora rum, Övernattnings-/vilrum, Övervåningens kök
Datum: 
2019-03-15 17:00
Anteckningar: 
Internationella gruppen ansvarar för programmet.
Ansvarig: 
Björn Olofsgård

Mässa.

Plats:
Församlingsgården
Dag: 
Midfastosöndagen
Dagens tema: 
"Livets bröd"
Datum: 
2019-03-31 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, Torbjörn Degerström, Syskonen Kågström sång, barnsamling (SvK)
Ansvarig: 
Robert Koss; Torbjörn Degerström.

Gudstjänst, barnens bibel-utdelning

Plats:
Församlingsgården
Dag: 
Jungfru Maria Bebådelsedag
Dagens tema: 
"Guds mäktiga verk"
Datum: 
2019-03-24 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, Helene Lindberg, barnkören sång, utdelning av barnens bibel. Kyrklunch (våfflor)
Ansvarig: 
Robert Koss; Helene Lindberg

Mässa

Plats:
Församlingsgården
Dag: 
2:a söndagen i fastan
Dagens tema: 
"Den kämpande tron"
Datum: 
2019-03-17 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, kyrkokören sång, barnsamling
Ansvarig: 
Robert Koss

Mässa

Plats:
Församlingsgården
Dag: 
1:a söndagen i fastan
Dagens tema: 
"Prövningens stund"
Datum: 
2019-03-10 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand, barnsamling. Kyrkkaffe
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand
Prenumerera på innehåll