Bureå kyrka

Mässa. Predikan av Anna-Stina Svedberg

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Fastlagssöndagen
Dagens tema: 
"Kärlekens väg"
Datum: 
2020-02-23 11:00
Anteckningar: 
Sång av Kyrkokören
Ansvarig: 
Robert Koss

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Sexagesima (Reformationsdagen)
Dagens tema: 
"Det levande ordet"
Datum: 
2020-02-16 11:00
Anteckningar: 
Sång av ungdomskören
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Mässa med EFS-kretsen. Årshögtid.

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Septuagesima
Dagens tema: 
"Nåd och tjänst"
Datum: 
2020-02-09 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss. Kyrkkaffe, Sång av Bergsbykören
Ansvarig: 
Robert Koss

Begravningsjour R K

Obs! Denna bokning är preliminär!

Plats:
Bureå kyrka, Gravkapellet
Datum: 
2020-01-16 13:00
Ansvarig: 
Robert Koss

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
2:a söndagen efter Trettondagen
Dagens tema: 
"Jesus skapar tro"
Datum: 
2020-01-26 11:00
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
1:a söndagen efter Trettondagen
Dagens tema: 
"Jesu dop"
Datum: 
2020-01-12 11:00
Ansvarig: 
Robert Koss

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Söndagen efter nyår
Dagens tema: 
"Guds hus"
Datum: 
2020-01-05 11:00
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Trettondag jul
Dagens tema: 
"Guds härlighet i Kristus"
Datum: 
2020-01-06 11:00
Anteckningar: 
Sång av kyrkokören
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Lions Lucia

Plats:
Bureå kyrka
Datum: 
2019-12-08 16:00
Ansvarig: 
Ulla-Britt

Ekumenisk gudstjänst i Bureå kyrka

Plats:
Bureå kyrka, Köket, Serveringen, Stora salen
Dag: 
2:a söndagen efter trettondagen
Dagens tema: 
"Livets källa"
Datum: 
2020-01-19 11:00
Anteckningar: 
Sång av Kyrkokören
Ansvarig: 
Robert Koss
Prenumerera på innehåll