Bureå kyrka

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
2:a söndagen i påsktiden
Dagens tema: 
"Påskens vittnen"
Datum: 
2018-04-08 11:00
Ansvarig: 
Robert Koss

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Påskdagen
Dagens tema: 
"Kristus är uppstånden"
Datum: 
2018-04-01 11:00
Anteckningar: 
Kyrkokören, barnkören och stråkorkester medverkar.
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Långfredagsgudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Långfredagen
Dagens tema: 
"Korset"
Datum: 
2018-03-30 11:00
Anteckningar: 
Kyrkokören medverkar.
Ansvarig: 
Stig-Lennart Jonsson

Skärtorsdagsmässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Skärtorsdagen
Dagens tema: 
"Det nya förbundet"
Datum: 
2018-03-29 19:00
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Passionsandakt

Plats:
Bureå kyrka
Datum: 
2018-03-28 19:00
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Passionsandakt

Plats:
Bureå kyrka
Datum: 
2018-03-27 19:00
Ansvarig: 
Joel Wadström

Passionsandakt

Plats:
Bureå kyrka
Datum: 
2018-03-26 19:00
Ansvarig: 
Robert Koss

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Palmsöndagen
Dagens tema: 
"Vägen till korset"
Datum: 
2018-03-25 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, Helena Marksén sång.Fasteinsamlingen avslutas
Ansvarig: 
Robert Koss

Gudstjänst (Utdelning av Barnens bibel) Fika

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Jungfru Maria bebådelsedag
Dagens tema: 
"Guds mäktiga verk"
Datum: 
2018-03-18 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, Helene Lindberg, barnkören. Kyrkkaffe med tårta
Ansvarig: 
Robert Koss

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Midfastosöndagen
Dagens tema: 
"Livets bröd"
Datum: 
2018-03-11 11:00
Anteckningar: 
Efter gudstjänsten tipspromenaden "Livsloppet" till förmån för fasteinsamlingen. Startkort 50 kr. Därefter fika i kyrkan.
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand
Prenumerera på innehåll