Köket

Kyrklunch/ vårfest

Plats:
Församlingsgården, Köket, Serveringen, Stora salen
Datum: 
2020-05-03 12:00
Anteckningar: 
efter gudstjänsten. Lunch
Ansvarig: 
Bureå församling

Henry och Sari Schwartz sjunger och vittnar

Plats:
Köket, Serveringen, Stora salen
Dag: 
Tisdag
Datum: 
2020-03-31 18:30
Anteckningar: 
Sång, musik och vittnesbörd
Ansvarig: 
Björn Olofsgård

Bureå kyrkokör

Plats:
Församlingsgården, Körrummet, Köket, Serveringen
Datum: 
2020-01-22 19:30
2020-02-05 19:30
2020-03-04 19:30
2020-04-01 19:30
Anteckningar: 
Fika i samband med körövningen
Ansvarig: 
Lars Palo

Matlag för klimaträttvisa

Plats:
Barnlokalen, Bunkern, Köket, Serveringen
Dag: 
Söndag
Datum: 
2020-04-26 15:00
Ansvarig: 
Helena Marksén

Matlag för klimaträttvisa

Plats:
Barnlokalen, Bunkern, Köket, Serveringen
Datum: 
2020-04-05 15:00
Ansvarig: 
Miriam Rutchman

Matlag för klimaträttvisa

Plats:
Barnlokalen, Bunkern, Köket, Serveringen
Datum: 
2020-03-01 15:00
Ansvarig: 
Helena Marksén

Matlag för klimaträttvisa

Plats:
Barnlokalen, Köket, Serveringen
Datum: 
2020-01-19 15:00
Ansvarig: 
Helena Marksén

Missionskväll

Plats:
Köket, Serveringen, Stora salen
Dag: 
fredag
Datum: 
2020-02-14 18:00
Anteckningar: 
Lisa och Lars Hörnberg berättar om projektet i Thailand. Caminul/Felixfamiljen. Lennart Larsson sång. Servering
Ansvarig: 
Björn Olofsgård

Gudstjänst, EFS

Plats:
Köket, Serveringen, Stora salen
Datum: 
2020-03-08 18:00
Anteckningar: 
Helena Marksén, sång av Frälsningsarmén. Servering
Ansvarig: 
Bureå EFS

Gudstjänst

Plats:
Köket, Serveringen, Stora salen
Datum: 
2020-05-24 18:00
Anteckningar: 
Helena Marksén. Servering
Ansvarig: 
Bureå EFS
Prenumerera på innehåll