Verksamhet

Sorterar in sidor som handlar om olika typer av verksamhet.

SAMTALSGRUPP för tjejer!

HT-17 inbjuder Bureå Församling till tre träffar för unga tjejer. Samtalen leds av församlingspedagog och tillsammans "lyfter" vi vardagsfunderingar, problem och livsfrågor mm.

"LUBEN" Ledarskola

 Året efter konfirmationen får alla i gruppen en inbjudan till "LUBEN", Bureå församlings ledarskola.

En enkel ledarutbildning på basnivå där vi tar upp/pratar om ledarroller, gruppdynamik, bemötande, etik/moral mm mm

Vi övar oss bl.a i att prata inför grupp, leda tävlingar/lekar, "stå upp" i vår ledarroll, konfliktlösning mm

Miniorer/scouter i Örviken

MINIORER/SCOUTER I ÖRVIKENS FOLKETS HUS åk. 1-3

Ledare Helene Lindberg tel.0910-708067

helene.lindberg@svenskakyrkan.se

  

 

Bibeläventyret

logga
 

Bibeläventyret är ett verktyg vi från Bureå församling går ut med till skolans alla elever i åk.4 och 5. För att få hålla i dessa äventyr krävs en licenserad instruktör.

Bunkern

"Bunkern" är namnet på församlingens ungdomsverksamhet, och även själva ungdomslokalens namn.  INGÅNG från baksidan av församlingsgården Bureå.

Diakoni

Diakonen i kyrkanDet diakonala arbetet i församlingen bedrivs i form av hembesök, tr

Barnkören

En bild på Bureå barnkör utanför BergsbykyrkanNu är höstterminen slut, men vi börjar om igen 16 och 17 januari 2018! God jul och gott nytt år!

Bureå kyrkokör

Nu börjar vårterminen vilket innebär att de vanliga övningstiderna, på Onsdagar 19.30 i körrummet på Församlingsgården, då vi träffas för att sjunga tillsammans och ha fantastiskt roligt, gäller precis som tidigare! Alla som är intresserade av att sjunga tillsammans med andra likasinnade bör givetvis genast ta chansen att börja.

Prenumerera på innehåll