Verksamhet

Sorterar in sidor som handlar om olika typer av verksamhet.

SAMTALSGRUPP för tjejer!

HT-17 inbjuder Bureå Församling till tre träffar för unga tjejer. Samtalen leds av församlingspedagog och tillsammans "lyfter" vi vardagsfunderingar, problem och livsfrågor mm.

"LUBEN" Ledarskola

 Året efter konfirmationen får alla i gruppen en inbjudan till "LUBEN", Bureå församlings ledarskola.

En enkel ledarutbildning på basnivå där vi tar upp/pratar om ledarroller, gruppdynamik, bemötande, etik/moral mm mm

Vi övar oss bl.a i att prata inför grupp, leda tävlingar/lekar, "stå upp" i vår ledarroll, konfliktlösning mm

Bibeläventyret

logga
 

Bibeläventyret är ett verktyg vi från Bureå församling går ut med till skolans alla elever i åk.4 och 5. För att få hålla i dessa äventyr krävs en licenserad instruktör.

Bunkern

"Bunkern" är namnet på församlingens ungdomsverksamhet, och även själva ungdomslokalens namn.  INGÅNG från baksidan av församlingsgården Bureå.

Diakoni

Diakonen i kyrkanDet diakonala arbetet i församlingen bedrivs i form av hembesök, tr

Barnkören

Nu börjar Bureå barnkör igen med övningar på onsdagar 13.45!

Bureå kyrkokör

Nu är höstterminen igång! Enligt beslut taget vid första körövningen flyttar vi tillbaka övningstiden till Onsdagar 19.30. Vi träffas som vanligt i körrummet på Församlingsgården för att sjunga tillsammans och ha fantastiskt roligt! Det det går bra att starta när som helst under terminen!

Prenumerera på innehåll