Övrig offentlig gudstjänst

Julbön

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Julafton
Dagens tema: 
"Den Heliga natten"
Datum: 
2019-12-24 11:00
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Gudstjänst "Messy Church" i Örviken

Plats:
Örviken
Datum: 
2019-11-23 10:00
Ansvarig: 
Lars Palo

Sommarandakt i Burviks bönhus

Dag: 
Tisdag
Datum: 
2019-08-06 19:00
Anteckningar: 
Robert Koss. Kaffe & te
Ansvarig: 
Robert Koss

Sommarandakt i Burviks bönhus

Dag: 
Tisdag
Datum: 
2019-07-09 19:00
Anteckningar: 
Bertil Holmgren. Kaffe & te
Ansvarig: 
Bertil Holmgren

Sommarandakt i Burviks bönhus

Dag: 
Tisdag
Datum: 
2019-06-25 19:00
Anteckningar: 
Lars Wangby, sång av Burviksgruppen. Servering

Gudstjänst i Burviks bönhus

Plats:
Burvik
Dag: 
Söndag
Datum: 
2019-07-21 18:00
Anteckningar: 
Ulla-Lena Bäckman, Burviksgruppen sång. Servering
Ansvarig: 
Ulla-Lena Bäckman

Minnesgudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Alla Helgons dag
Dagens tema: 
"Helgonen"
Datum: 
2019-11-02 16:00
Ansvarig: 
Robert Koss

Midsommargudstjänst i Falmarksforsen

Plats:
Byarna, Annan
Dag: 
Midsommardagen
Dagens tema: 
"Skapelsen"
Datum: 
2019-06-22 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss. Ta med fikakorg
Ansvarig: 
Robert Koss

Passionsandakt

Plats:
Bureå kyrka
Datum: 
2019-04-17 19:00
Anteckningar: 
Björn Olofsgård
Ansvarig: 
Björn Olofsgård, Lars Palo

Passionsandakt

Plats:
Bureå kyrka
Datum: 
2019-04-16 19:00
Anteckningar: 
Björn Olofsgård, Lars Palo
Ansvarig: 
Björn Olofsgård
Prenumerera på innehåll