Övrig offentlig gudstjänst

Julbön

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Julafton
Dagens tema: 
"Samling kring krubban"
Datum: 
2020-12-24 11:00
Ansvarig: 
Catrin Marklund

Minnesgudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Alla Helgons dag
Dagens tema: 
"Helgonen"
Datum: 
2020-10-31 16:00
Anteckningar: 
Sång av kyrkokören
Ansvarig: 
Catrin Marklund; Björn Olofsgård

Ekumenisk gudstjänst i Pingstkapellet

Plats:
Annan
Datum: 
2020-01-18 18:00
Anteckningar: 
Helena Marksén. Sångare medverkar. Servering
Ansvarig: 
Pingstkyrkan

Ekumenisk gudstjänst i Församlingsgården

Plats:
Köket, Serveringen, Stora salen
Datum: 
2020-01-17 19:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand, Ester Arnqvist sång. Servering
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Julbön

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Julafton
Dagens tema: 
"Den Heliga natten"
Datum: 
2019-12-24 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand, kyrkokören
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Gudstjänst "Messy Church" i Örviken

Plats:
Örviken
Datum: 
2019-11-23 10:00
Ansvarig: 
Sara Johansson

Sommarandakt i Burviks bönhus

Dag: 
Tisdag
Datum: 
2019-08-06 19:00
Anteckningar: 
Robert Koss. Kaffe & te
Ansvarig: 
Robert Koss

Sommarandakt i Burviks bönhus

Dag: 
Tisdag
Datum: 
2019-07-09 19:00
Anteckningar: 
Bertil Holmgren. Kaffe & te
Ansvarig: 
Bertil Holmgren

Sommarandakt i Burviks bönhus

Dag: 
Tisdag
Datum: 
2019-06-25 19:00
Anteckningar: 
Lars Wangby, sång av Burviksgruppen. Servering

Gudstjänst i Burviks bönhus

Plats:
Burvik
Dag: 
Söndag
Datum: 
2019-07-21 18:00
Anteckningar: 
Ulla-Lena Bäckman, Burviksgruppen sång. Servering
Ansvarig: 
Ulla-Lena Bäckman
Prenumerera på innehåll