Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Domsöndagen
Dagens tema: 
"Kristi återkomst"
Datum: 
2019-11-24 11:00
Anteckningar: 
Sång av Ungdomskören
Ansvarig: 
Robert Koss