Gudstjänst. "Skördefest."

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Tacksägelsedagen
Dagens tema: 
"Lovsång"
Datum: 
2019-10-13 11:00
Ansvarig: 
Robert Koss