Gudstjänst. "De äldres dag."

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
16 Söndagen efter trefaldighet
Dagens tema: 
"Döden och livet"
Datum: 
2019-10-06 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand, Björn Olofsgård. Kyrklunch för de äldre
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand