Gudstjänst med konfirmandinskrivning

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
11 Söndagen efter trefaldighet
Dagens tema: 
"Tro och liv"
Datum: 
2019-09-01 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand, sång av ungdomar. Kyrkkaffe
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand