Gudstjänst

Plats:
Köket, Serveringen, Stora salen
Datum: 
2019-05-25 18:00
Anteckningar: 
Avtackning av Joel Wadström. Sång. Servering.
Ansvarig: 
Bureå EFS, EFS-kretsen