Gudstjänst, barnens bibel-utdelning

Plats:
Församlingsgården
Dag: 
Jungfru Maria Bebådelsedag
Dagens tema: 
"Guds mäktiga verk"
Datum: 
2019-03-24 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, Helene Lindberg, barnkören sång, utdelning av barnens bibel. Kyrklunch (plättar)
Ansvarig: 
Robert Koss; Helene Lindberg