Gudstjänst med dop

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Trettondag Jul
Dagens tema: 
"Guds härlighet i Kristus"
Datum: 
2019-01-06 11:00
Anteckningar: 
Sång av kyrkokören. Dop i gudstjänsten.
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand