Julverkstad för vuxna

Plats:
Församlingsgården, Konferensrummet, Köket, Serveringen, Stora salen
Datum: 
2018-11-25 16:00
Anteckningar: 
16-20. Julpyssel för vuxna. Middag och pysselstationer. Anmälan senast 22 nov till andreas.granlund@svenskakyrkan.se
Ansvarig: 
Andreas Granlund