TEMAHELG 8-9 September. "Om konsten att förlåta(s)"