Sommarmöte

Plats:
Sjöbotten
Datum: 
2018-07-15 11:00
Anteckningar: 
Ulf Norrby, sång av Häggmarks mfl. Servering
Ansvarig: 
Sjöbottens EFS