Gudstjänst "Skördefest"

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Tacksägelsedagen
Dagens tema: 
Lovsång
Datum: 
2018-10-14 11:00
Anteckningar: 
Sång av kyrkokören. Kyrkkaffe med skördeauktion. Skänk gärna en skördegåva innan gudstjänsten.
Ansvarig: 
Robert Koss