Temadag: Förlåtelse

Plats:
Barnlokalen, Bunkern, Konferensrummet, Körrummet, Övervåningens stora rum
Datum: 
2018-09-08 10:00
Anteckningar: 
10-17 Medverkande: David Jinder, Markus Ahlstrand, Dan Rchardsson.
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand