Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Den heliga Johannes Döparens dag
Dagens tema: 
"Den högstes profet"
Datum: 
2018-06-24 11:00
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand