Tryggare kan ingen vara

Seniorboendet Tryggheten i Skellefteå, som erbjuder ett tryggat boende med en kristen och social inriktning, är en lyckad och uppskattad satsning.
– Vi har omkring 850 personer i kö till de 49 lägenheterna, berättar ordföranden Allan Forslund i stiftelsen Tryggheten.

Stiftelsen och seniorboendet Tryggheten har sin uppkomst i Skellefteås Kristna Råd.
– Det var en kvinna från Pingstkyrkan som tyckte att församlingarna skulle göra någonting för de äldre, berättar föreståndaren Kerstin Olofsson.
En kommitté med ledamöter från olika församlingar fick till uppgift att jobba vidare med tanken i slutet av 1980-talet.
– Det var nästan ett omöjligt projekt. Det fanns ingen organisation, inga pengar och ingen tomt, berättar Allan Forslund.

Väldigt spännande
Det fanns först planer på att bygga om Hotell Hof och sedan var Gläntan på Älvsbacka ett förslag.
– Det visade sig sedan att tomten Gladan 9 i centrala Skellefteå var ledig. Skelleftebygdens Trähus ägde tomten och dåvarande VD-n Anders Westermark sa att församlingarna fick köpa den.
Nu började jobbet med att ta reda på vilka församlingar som ville vara med och bilda en stiftelse.
– Många var för och många var emot. Det var väldigt spännande på många håll.  I Pingstkyrkan föll till exempel förslaget på någon enstaka röst.

Trygg gemenskap
Fyra församlingar – Sankt Olovs församling, Skellefteå landsförsamling, EFS Missionsförening i Skellefteå och Missionskyrkan (numera Equmeniakyrkan) – blev till sist stiftelsebildare.
Åke Sjöström, dåvarande kyrkoherde i Sankt Olovs församling och den förste ordföranden i stiftelsen Tryggheten, skrev i församlingstidningen Klockorna Kalla inför byggandet av seniorboendet:
”Vi vill verka för en trygg gemenskap i en anda som är förenlig med kyrkans budskap.”

Viktiga uppgifter
Karin Persson, redaktör för boken 90 år med Sankt Olovs församling och stiftelsens andra ordförande, kompletterar i boken Sjöströms rader med:
”En av våra viktiga uppgifter är att göra en diakonal insats för att på så sätt bryta människors isolering, ensamhet och otrygghet.”
Samma budskap återkommer också i en informationsbroschyr om boendet med tillägget:
”Ensamhet föder ångest och skapar otrygghet.”

Stabil ekonomi

Kommittén drabbades av många bakslag, men den jobbade målmedvetet vidare med målsättningen att skapa ett boende som med funktionella lägenheter och gemenskapsutrymmen skulle bidra till ett ”inre byggande” av omsorg och samhörighet människor emellan.
– Till slut kom projektet i gång. Inte minst tack vare att kyrkoförsamlingarna ställde upp med borgen, berättar Allan Forslund.
I juni 1993 togs det första spadtaget, den 15 juli 1994 flyttade den första hyresgästen in och den 10 september var den officiella invigningen av boendet som kostade ungefär 30 miljoner kronor att bygga.
– Ekonomin var, om vi uttrycker det ganska milt, balanserad ett tag. Nu står vi däremot väldigt stabilt ekonomiskt.

Lång lägenhetskö

Huset, som gränsar mot Tjärhovsgatan i väster och mot Storgatan i norr, har 49 lägenheter. Hälften är ettor och hälften är tvåor.
– Det ser ut som att det är två huskroppar, men allt sitter ihop. Vi har en samlingssal med kök på markplan, gemenskapsutrymmen på alla fyra våningar samt en fin innergård.
Åldersgränsen på seniorboendet är 55 år och ungefär 850 personer står i lägenhetskön.
– Den yngsta i kön är född 1970, berättar Kerstin Olofsson.

Otrolig kontakt
Kerstin Olofsson, som är utbildad kostekonom och tidigare har jobbat bland annat som diakoniassistent och husmor på olika folkhögskolor, har jobbat som föreståndare på Tryggheten sedan 2002.
– Jag trivs jättebra här. Jobbet är väldigt varierande och man får ju en otrolig kontakt med både hyresgäster och anhöriga.
Hon finns alltid till hands vid frågor och annat, ansvarar för kölistan till lägenheterna, in- och utflyttning samt många gemensamma aktiviteter.
– Kerstin är nyckelpersonen, konstaterar hyresgästen Curt Holmbom.

Gemensamma aktiviteter

Det hålls andakt, lunchbön, mässa och bibelsamtal i samlingssalen med jämna mellanrum, men det anordnas också aktiviteter utan kristna förtecken såsom spel & pussel, gymnastik, onsdagsträffar och underhållning.
– Hyresgästerna behöver inte vara kristna för att trivas här och vi frågar aldrig heller efter om dom tillhör någon kyrka, säger Kerstin Olofsson.
Hon och Borådet, som består av hyresgäster från alla fyra våningsplan, bjuder också in till trädgårdsfest, surströmmingsfest och julfest.
– Vi planerar programmet tillsammans och bestämmer vad vi ska göra.

Fantastiska män
Hon har också god hjälp av vaktmästaren Curt Holmbom, som kallar sig själv för hustomte, och fastighetsansvarige Torleif Andersson.
– Dom är två fantastiska män som alltid ställer upp om hyresgästerna behöver hjälp, säger Kerstin Olofsson.
Curt Holmbom har dessutom varit hyresgäst i huset i snart tio år.
– Min hustru drabbades av hjärtbekymmer som gjorde att vårt tidigare boende inte alls var lämpligt längre, berättar han.

Viktig funktion

Makarna stod i kö till seniorboendet och när den förre vaktmästaren ”avgick med ålderns rätt” så fick de flytta in.
– Det här är en funktion som jag tror är rätt viktigt i ett sådant här hus. Det handlar inte bara om att byta lampor och skotta snö. Utan också om att sitta ned och prata en stund. Det är karaktären i huset, berättar han.
Sysslan som vaktmästare var också på sätt och vis ett villkor för att han skulle kunna tänka sig att flytta till lägenhet.
– Jag skulle bli tokig om jag inte hade något att göra. Jag är bara den typen.

Stor frihet
I stiftelsens styrelse sitter en ledamot med en ersättare från varje stiftelseförsamling.
– Det är väsentligt att påpeka att stiftelsen lever i stor frihet. Stiftelsebildarna har ju inte pumpat in några pengar sen initialskedet och det var ju bara ett engångsbelopp. Punkt slut, säger Curt Holmbom.
Allan Forslund tillägger att stiftelsen är helt bundna till sina stadgar och att det är endast de som styrelsen har att förhålla sig till.
– Den möjlighet församlingarna har att påverka stiftelsen är att välja in dom personer dom önskar ska sitta i styrelsen.

Dyrt bygga nytt

De nöjda hyresgästerna, den långa kön till lägenheterna och den stabila ekonomin gör naturligtvis att stiftelsen Tryggheten funderar på att utöka verksamheten med fler seniorboenden.
– Det är svårt att få tag på en bra tomt i centrum och skulle vi få tag på en tomt så är det ändå ekonomin som är bekymret eftersom att det är så dyrt att bygga nytt i dag, säger Allan Forslund och tillägger:
– Om vi i styrelsen var mer modiga så kanske vi snart vågar göra någonting, men det är ingen lätt fråga och det kräver att någon ställer upp med borgen.
– Vi kanske ska ta över kulturhusets tomt, avrundar Curt Holmbom med ett leende.

P-O Sjödin/Skellefteå pastorat

Fakta
Ordinarie ledamöter i styrelsen för stiftelsen Tryggheten är:
Per-Olof Marklund, Skellefteå landsförsamling.
Stefan Hellsten, Equmeniakyrkan.
Birgitta Burström, Sankt Olovs församling.
Allan Forslund, EFS Missionsförening i Skellefteå.
Hemsida: www.tryggheten.nu