Träffsäker knutpunkt

(Uppdaterad tors, 2018-03-08 15:49)

Tage Lundberg (t v), Lars Martin Wiklund och Helge Lövbom är mycket nöjda med de nya lokalerna för Café Träffpunkten.
Foto: P-O Sjödin/Skellefteå pastorat

Den sociala knutpunkten Café Träffpunkten i Bureå är ett unikt och lyckosamt koncept.
Mötesplatsen har haft ett snitt på 121 gäster per dag sedan starten 2004.

I början av 2000-talet såg Tage Lundberg, som grundande den kommunala verksamheten Solkraft och gick i pension 1996, hur många av de före detta arbetarna på Bure AB inte hade någonstans att ta vägen i Bureå.
– Jag har startat många projekt på många orter med hög arbetslöshet under min yrkeskarriär, så jag talade med Solkraft och bestämde mig för att försöka dra igång en träfflokal.
Han började med att titta på lediga lokaler i samhället och fastnade för de gamla postlokalerna.
– Det var, frånsett köket, en stor och fin lokal med ett centralt läge.

Hjälpande hand
Det var inte lätt för Tage Lundberg att fixa allt från arbetskraft till finansiering, men till slut gick det vägen.
– Jag tog kontakt med sådana som kunde tänkas tro på idéen och körde med den sociala linjen.
Han insåg snart att han behövde en hjälpande hand för att ro planerna i land.
– Jag behövde någon drivkraft och eldsjäl, så jag talade med Rolf Lundkvist. Han hade erfarenhet från föreningslivet och blev eld och lågor.

Frivilliga insatser

Tage Lundberg, som sökte mycket pengar åt Solkraft under sin tid på kommunen, visste vilka ställen han skulle söka bidrag på och han fick Solkraft att ställa upp med personal i behov av arbetsträning.
– Vi bildade intresseföreningen Träffpunkten och körde i gång.
Föreningens målsättning är att engagera samhällsmedborgarna i Bureå att göra insatser inom frivilligverksamheten i Väntjänsten.
– Och att stötta, inspirera samt ge råd och stöd till varandra på våra gemensamma träffar, berättar ordförande Helge Lövbom i intresseföreningen.

Skapar nätverk
Väntjänsten, som bildades 2005, är en samverkan mellan Träffpunkten, Bureå församling, Röda Korset, EFS, PRO och Pingstkyrkan.
– Målsättningen är att skapa nätverk mellan människor som verkar för att utveckla ett frivilligt och socialt engagemang samt att bedriva en förmedling av frivilliga insatser.
Under 2016 hade Väntjänsten 350 uppdrag.
– Efterfrågan på diverse hemsysslor och hjälp med transporter till läkare, apotek och livsmedelsbutiker är ganska konstant år från år.

Frivilliga sökes
Ett stort problem i dag är, enligt Helge Lövbom, att de som jobbar inom Väntjänsten ”tenderar att dö ifrån”.
– Dom som är kvar blir äldre och äldre och orkar mindre och mindre.
Han kan inte nog understryka vikten av att få tag på nya frivilliga som kan ställa upp med bilskjutsar mot en viss ersättning.
– Verksamheten står ju och faller på om vi inte får frivilliga som ställer upp, tillägger Tage Lundberg.

Värdefull verksamhet
Även intresseföreningen, som hade 278 medlemmar 2016, är beroende av goda viljor och insatser.
– Vi står för lokalhyran, men har inga intäkter och måste tigga ihop pengar, konstaterar sekreteraren Lars Martin Wiklund.
Träffpunktens styrelse är mycket tacksamma över Solkrafts och församlingens engagemang.
– Många förstår nog inte vikten av vår verksamhet och utan det engagemanget hade föreningen nog inte funnits kvar, säger Helge Lövbom.

Nya cafélokaler
Caféverksamheten, som hade 19 847 gäster under 2016, flyttade till nya lokaler i huset Torparen på Norra Ågatan vid månadsskiftet oktober-november.
– Vi hade 346 gäster under invigningsdagen, berättar Helge Lövbom.
Det främsta skälet till flytten var det undermåliga köket på förra stället.
– Vi hade fått ett åläggande om att åtgärda det mesta i det gamla köket och Solkraft var inte villig att satsa några pengar i fastigheten, så vi hade fått kosta på allt och det var rätt stora pengar, berättar Lars Martin Wiklund.

Uteplats vid älven
De nya lokalerna, som tidigare var förskola, har rustats upp av Solkraft och fram emot sommaren ska staket runt byggnaden plockas bort.
– Vi ska också bygga en uteplats ned mot älven, berättar Lars Martin Wiklund.
Föreningen har dessutom planer på att utöka samarbetet med PRO och ha öppet mer under sommarhalvåret.
– Vi har också planer på att börja hyra ut våra lokaler till andra arrangemang eftersom att Folkets hus har stängt ned sin verksamhet, säger Helge Lövbom.

P-O Sjödin/Skellefteå pastorat