Övningsfiler för Bureå kyrkokör

Här nedan kan du hitta MIDI övningsfiler för Bureå kyrkokör. Ladda ned och spela upp med en önskad spelare på dator, telefon eller platta så kan du öva på repertoaren närhelst du har tid. PS. Om du har en bra spelare kan du justera tempo, ljudstyrka för de olika stämmorna/instrumenten och till och med se notbilden!

Långfredag
Så är fullkomnat Jesu kär
Där är mitt Golgata
Se Guds Lamm
Den kärlek du till världen bar
Getsemane-Golgata

Påskdagen
Till Jerusalem
Uppståndelsesamba
Du död, var är din udd?
Hallelujah

I välsignan och fröjd
Tre Lå
Vandrom fram