Övningsfiler för Bureå kyrkokör

Här nedan kan du hitta MIDI övningsfiler för Bureå kyrkokör. Ladda ned och spela upp med en önskad spelare på dator, telefon eller platta så kan du öva på repertoaren närhelst du har tid. PS. Om du har en bra spelare kan du justera tempo, ljudstyrka för de olika stämmorna/instrumenten och till och med se notbilden!

2/6

Laudamus te Domine
Vår Herre helar hjärtats sorg
Kyrie
Evangeliebekräftelse
I tystnaden och sorgen
Heliga är vi
Helig
O, Guds lamm
Sänd ut din ande
Jag är trädets stam
Segla ut