Övningsfiler för Bureå kyrkokör

Här nedan kan du hitta MIDI övningsfiler för Bureå kyrkokör. Ladda ned och spela upp med en önskad spelare på dator, telefon eller platta så kan du öva på repertoaren närhelst du har tid. PS. Om du har en bra spelare kan du justera tempo, ljudstyrka för de olika stämmorna/instrumenten och till och med se notbilden!

24/12
Koppången
Lyssna min kära (körstämmor)
Nu tändas tusen juleljus (vers 3)
Julvisa
Jul, jul, strålande jul

25/12
Den heliga natten
Änglars budskap
Juletid

6/1
Kungarnas marsch
Glädjen
En stjärnas ljus
Betlehems stjärna (körstämmor)