Gudstjänst 6 januari 2018 - Dopfest

Här nedan kan du se ett filmklipp från gudstjänsten i Bureå kyrka på trettondag jul 6 januari 2018 där också kyrkokören medverkade.