Gudstjänst, Bureå EFS

Plats:
Köket, Serveringen, Stora salen
Datum: 
2018-05-19 18:00
Anteckningar: 
Johan Lundgren, Johannes Bergner sång. Servering
Ansvarig: 
Bureå EFS