Cafékväll, Bureå EFS

Plats:
Köket, Serveringen, Stora salen
Datum: 
2018-05-05 18:00
Anteckningar: 
´Sven Ershammar visar naturbilder, "För dig kören" sång, Joel Wadström andakt
Ansvarig: 
Bureå EFS