Requiem av W.A. Mozart

Här nedan kan du se en inspelning av framförandet av Mozarts requiem den 19 november i Bureå kyrka.