Mässa 5 november 2017

Här nedan kan du se ett filmklipp från mässan 5 november i Bureå kyrka.