Ekumenisk gudstjänst. Pingstkapellet

Plats:
Annan
Dagens tema: 
Inte längre som en slav utan som en kär broder
Datum: 
2018-01-20 18:00
Anteckningar: 
Joel Wadström. Servering
Ansvarig: 
Pingstgruppen